Nyheter fra Senterungdommen:

Vil du vere med på Arendalsuka?

12-18 august vert Arendalsuka arragert for fjerde gong. Senterungdomen sentralt tenkjer å delta frå 12. – 16. august og har ledig plass. Arendalsuka er ein arena der politikk og næringsliv møtast. Det vert arragert mange møter og debattar og alt er gratis....

Hels på valkampmedarbeidaren

Senterungdomen har tilsett valkampmedarbeidar som skal hjelpe oss fram mot valet. Me har gjennomført eit lite intervju med ho for at de skal få høve til å verte betre kjent med ho. Namn: Victoria Skeie Frå: Hobøl, Østfold Alder: 20 Kva gjer du på når du ikkje er...

Sentralisert politi gir utrygge lokalsamfunn

I Politiloven §1 står det følgende: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig. Ansvaret for at politiet...