Senterungdommen

Vi vil gjøre mer for hele Norge!

Nyheter fra Senterungdommen:

Trainee i Sp?

Er du opptatt av politikk, og har lyst til å lære mer? Ønsker du å få innsyn i hvordan et politisk parti jobber? Da har Senterpartiet jobben for deg: Trainee! Senterpartiet utlyser to midlertidige stillinger som trainee fra 16. juni til 16. september (tidligere...

Senterungdommen med klimaseier på landsmøtet

Under Senterpartiets landsmøte i Haugesund ble Senterungdommens resolusjon ”Grønt skifte for et bedre klima” vedtatt. Senterungdommen er opptatt av klimautfordringene vi står ovenfor og resolusjonen deres peker på flere viktige tiltak for det grønne skiftet. Derfor...

Ada Arnstad setter ungdommens pyskiske helse på dagsorden

Ada Johanna Arnstad, politisk nestleder, satt ungdommens psykiske helse på dagsorden under generaldebatten på Senterpartiets landsmøte. «Undersøkelser viser at en av fem elever i videregående sliter med sin psykiske helse. Det samme gjelder studenter. Jeg ser på...