Senterungdommen

Nyheter fra Senterungdommen:

Svekkelsen av det norske folks sikkerhet

Forrige uke kom Politidirektoratet med sin innstilling på hvor mange og hvilke lokalsamfunn som skal miste tryggheten i hverdagen. Hele 126 lokale lensmannskontor skal nedlegges, til fordel for sentraliserte enheter nær byene. Skrivebordsteorier utført av teoretikere og virkelighetsfjerne politikere, blir nå iverksatt.
Nå tar endelig fagfolk ordet og sier sannheten. les mer…

Din kropp – statens eie?

Fra stat er du kommet, til stat skal du bli. Dagbladet tar til orde for en lovendring for organdonasjon som vil flytte etiske avgjørelser om sjel og kropp fra individet til staten. Hvem skal eie din kropp etter din død? Du eller staten? les mer…

Senterungdommen gir MdG en kald skulder

I Vårt Land 30. desember anklager Une Aina Bastholm Senterpartiet for å velge distriktspopulisme foran miljøengasjement. Hun sier at MdG bør vurdere å vekte Senterpartiet ut av «den grønne kabalen». Jeg opplever at MdG gjør den norske klimadebatten vanskeligere enn den trenger å være. Senterpartiets ønske om å utjevne forskjeller sosialt og geografisk er et ledd i en jordnær klimapolitikk med oppslutning i folket.

les mer…