Senterungdommen

Vi vil gjøre mer for hele Norge!

Nyheter fra Senterungdommen:

Senterungdomen får gjennomslag i Senterpartiet

Sentralstyret til Senterpartiet har akkurat no gått inn for at Noreg bør ta i mot 10 000 flyktningar frå Syria i laupet av dei neste 2-3 åra, slik som Senterungdomen vedtok på landstyremøtet førre helg. ”Eg er glad for at me har fått gjennomslag i denne saka, og for...

Russetiden ut av eksamensperioden

Senterungdommen mener dagens ordning med eksamen i etterkant av russetiden er uheldig. Deltakelse i russefeiringen har lange tradisjoner og er for mange en sosial nødvendighet, noe som går ut over eksamensresultatene for den enkelte elev og på landsbasis. Russetiden...

Vil du vinne valget med Senterungdommen?

Senterungdommen søker med dette valgkampmedarbeider.  Senterpartiet har gjennom de siste tiårene vært et av landets aller mest innflytelsesrike partier. Partiet har en høyt antall ordførere, fylkestings- og kommunepolitikere, samt ti stortingsrepresentanter og en...