Senterungdommen

Nyheter fra Senterungdommen:

Engasjement er budsjettaper!

Nestleder i Senterungdommen Ada Arnstad reagerer kraftig på de foreslåtte endringene for frivilligheten. – Med de utfordringene Norge står overfor trenger vi å styrke vilkårene for frivilligheten, men regjeringen har gjort engasjement til statsbudsjettets store taper!

les mer…

Kommunereform og kommunestyret

Etter eit rekord bra val, må senterungdomen syne igjen i kommunestyra. Dersom du er blitt folkevalt sidan sist nyheitsbrev, start eit av dine fyste kommunestyremøter med ein utfordrande interpellasjon om kommunereforma.

les mer…

Respekt for praktiske hender!

Bak mange av pultene på skolene i Buskerud sitter det teoritrøtte og skoleslitne elever. Alle elever har krav på tilpassa opplæring, også disse. Løsningen er en mer praktisk og variert hverdag i både grunnskole og videregående. Her er seks tiltak:

les mer…