Har du et sterkt engasjement for politikk, eller et stort ønske om å utvikle organisasjonen? Ønsker du å arbeide med internasjonal politikk, eller bidra til å profilere Senterungdommen på ulike plattformer? Nå har du muligheten til å bli med i Senterungdommens utvalg. 

Politisk utvalg

Det viktigste politiske arbeidet for Politisk Utvalg (PU) det neste arbeidsåret, er å bidra til at Senterungdommen gjør et så godt skolevalg som mulig. PU skal også bidra til at Senterpartiet får god støtte av Senterungdommen i stortingsvalget. PU skal fungere som valgkamputvalg, og har i så måte et stort ansvar for at organisasjonen er best mulig rustet i forkant og under valgkampen.

Mandat for politisk utvalg.

Vil du vite mer om arbeidet eller ønsker å være med i politisk utvalg? Vis din interesse og ta kontakt med politisk nestleder, Magnus Weggesrud, (mwe@sp.no) innen 4. desember.

Organisatorisk utvalg

Organisatorisk utvalg har ansvar for det organisatoriske arbeidet i Senterungdommen. Utvalget skal blant annet jobbe med å planlegge og gjennomføre sentrale og regionale arrangement som regionale skoleringer, Vårslepp, sommerleir og landsmøte. I OU får du mulighet til å utvikle dine kreative og organisatoriske ferdigheter gjennom å jobbe med store prosjekt i felleskap med andre. Vi ser etter deg som har lyst til å være med på å gjøre arrangementene våre uslåelige!

Mandat for organisatorisk utvalg.

Vil du vite mer om arbeidet eller ønsker å være med i organisatorisk utvalg? Vis din interesse og ta kontakt med organisatorisk nestleder, Ingrid N. Krogsæter, (ingrid.krogsaeter@gmail.com) innen 4. desember.

Internasjonalt utvalg

IU skal arbeide med videreutvikling og kunnskapsøkning i organisasjonen om Senterungdommens internasjonale politikk, og bidra til å skape debatt i organisasjonen om aktuelle internasjonale spørsmål. IU skal arbeide med å sette Senterungdommens internasjonale politikk på dagsorden både eksternt og internt.

Mandat for internasjonalt utvalg.

Vil du vite mer om arbeidet eller ønsker å være med i internasjonalt utvalg? Vis din interesse og ta kontakt med internasjonal leder, Syver Zachariassen, (sza@sp.no) innen 4. desember.

Profileringsutvalg

Profileringsutvalgets viktigste oppgaver i arbeidsåret er å bidra til en helhetlig plan rundt profilering i organisasjonen. Utvalgets mål er å være med å lage informative og kreative produksjoner til Senterungdommens ulike plattformer. Utvalget skal bistå i utarbeidelsen av valgkampmateriell og brosjyrer i forkant av valget.

Mandat for profileringsutvalget.

Vil du vite mer om arbeidet eller ønsker å være med i profileringsutvalget? Vis din interesse og ta kontakt med sentralstyremedlem, Torleik Svelle (mikke-ts@hotmail.com) innen 4. desember.

 

Desentralists redaksjon

Desentralist er Senterungdommens medlemsblad, og sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen. Det skal utgis elektronisk fire ganger i løpet av det kommende året. Redaksjonens arbeid går ut på å bestemme hva Desentralist skal inneholde og å hente inn og utarbeide stoff til bladet. I tillegg er det en fin anledning til å bli enda bedre til å skrive, lære om politiske tema og organisasjonen vår, og også til å bli kjent med spennende folk!

Les mer om de ulike rollene i redaksjonen. 

Vil du vite mer om arbeidet eller ønsker å være med i redaksjonen til Desentralist? Vis din interesse og ta kontakt med generalsekretær, Sara Hamre Sekkingstad, (shs@sp.no) innen 4. desember.

Share This