Er du glad i å skrive, eller kanskje i å drive med grafisk arbeid? Har du lyst til å sette fokus på saker du synes er viktige og til å spre informasjon om det som skjer i organisasjonen til medlemmene våre? Da vil vi at du skal søke om å bli med i redaksjonen for Desentralist

Desentralist er Senterungdommens medlemsblad, og sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen. Det skal utgis elektronisk fire ganger i løpet av det kommende året. Tidligere utgaver finner du her: http://issuu.com/senterungdommen

Redaksjonens arbeid går ut på å bestemme hva Desentralist skal inneholde og å hente inn og utarbeide stoff til bladet. I tillegg er det en fin anledning til å bli enda bedre til å skrive, lære om politiske tema og organisasjonen vår, og også til å bli kjent med spennende folk!

For at redaksjonen skal fungere best mulig søker vi personer til følgende oppgaver:

Redaktør

Redaktøren har ansvar for å lede arbeidet i redaksjonen, og samarbeider også med generalsekretær i Senterungdommen som er ansvarlig redaktør. Desentralist utarbeides i tråd med Senterungdommens grunnsyn, og ellers er det frie rammer for det redaksjonelle arbeidet. Den som skal være redaktør må i tillegg til å skrive saker selv, også kunne de andre i redaksjonen på en god måte.

Skrivende journalister

Journalistene er med i redaksjonen og bestemmer innholdet i Desentralist. Hovedoppgavene for de skrivende journalistene er å ha ideer til saker og skrive disse tekstene, gjennomføre intervjuer m.m.

Grafiske medarbeidere

Vi er på jakt etter deg som er illustratør, liker bildebehandling, har erfaring med bruk av InDesign eller tilsvarende verktøy og har et øye for det visuelle. Oppgavene vil være å stå for grafisk utforming av avisa, i tillegg til illustrasjoner og bilder til sakene.

Vil du søke? Skriv litt om deg selv, hvorfor du ønsker å sitte i redaksjonen og hva du kan tenke deg å bidra med, og send det til generalsekretær og ansvarlig redaktør Sara Hamre Sekkingstad på shs@sp.no innen 15. januar Om du vil vite mer om arbeidet i redaksjonen kan du ta kontakt med avtroppende redaktør Sondre Ormset tlf.: 936 95 513.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

Share This