Annette Raakil om strandsonen, narasin og livet som byråkrat

Annette Raakil om strandsonen, narasin og livet som byråkrat

Les hennes innlegg i generaldebatten.  Gode landsmøte! De sier at «Det nærmeste man kommer udødelighet her i verden er et regjeringsbyråkrati.» Jeg er ikke udødelig alene, men jeg er med som en del av denne evighetsmaskinen. Og jeg må bare si det, midt i...
Graset er grønare på Senterungdomen si side

Graset er grønare på Senterungdomen si side

Les Ingrid Nerås Krogsæter, organisatorisk nestleiar i Senterungdomen, sitt innlegg i programdebatten på landsmøtet til Senterpartiet. Kjære Landsmøte I innleiingskapittelet i programforslaget står det følgjande: «Norge har eit særleg ansvar for å gå foran i arbeidet...
Det e fåfengt å blåsa mot vinden

Det e fåfengt å blåsa mot vinden

Les Magnus Weggesrud, politisk nestleder i Senterungdommen, sitt innlegg i generaldebatten på landsmøtet til Senterpartiet.  Gode landsmøte, Politikk handler om å gjøre livet til mennesker bedre. Alt vi folkevalgte foretar oss, må ha den hensikt å være til det beste...
Vi skal styre landet, det kan vi.

Vi skal styre landet, det kan vi.

Les Ada Johanna Arnstad, leder i Senterungdommen, sitt innlegg i generaldebatten på landsmøtet til Senterpartiet.  Gode ordstyrere. Kjære landsmøte. Det er godt å være senterpartist for tiden og om mulig enda bedre å være senterungdom. Vi får stadig flere medlemmer,...

Desentralisert integrering

UDI har vedtatt og legge ned til sammen 20 asylmottaker i Norge. UDI velger å legge ned asylmottakene på grunn av en mindre tilstrømning av asylanter til Norge. Av disse asylmottakene er det 1840 ordinære plasser og 304 plasser for enslige mindreårige som skal legges...

Senterungdommen krever nasjonalt seriøsitetskrav

I november 2015 lanserte Difi, Ks, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet et sett med krav til seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen. Kravene er ment til å gi aktører og arbeidstakere i bransjen en tryggere fremtid, og ivareta rekruttering og gode...

Få slikkelappen inn i skolehelsetjenesten

Slik seksualundervisningen er i dag, får elever mye informasjon om hvordan de skal unngå kjønnssykdommer ved samleie. Vi får også god opplæring i bruk av prevensjonsmidler. Elevene får en grundig innføring i hvilke prevensjonsmidler som er tilgengelige, også...
Vil du bli vår redaktør?

Vil du bli vår redaktør?

Er du glad i å skrive, eller kanskje i å drive med grafisk arbeid? Har du lyst til å sette fokus på saker du synes er viktige og til å spre informasjon om det som skjer i organisasjonen til medlemmene våre? Da vil vi at du skal søke om å bli med i redaksjonen for...
Frp og Høyre struper valgfriheten!

Frp og Høyre struper valgfriheten!

Høyre og Frp bruker flittig ordet valgfrihet om regjeringens politikk. Legalisering av segway og lakrispiper er ifølge de blåblå selve definisjonen på valgfrihet. I virkeligheten begrenser regjeringen folkets valgfrihet. Når lensmannskontor og lokalsykehus legges ned...
Utdanning for de få på toppen!

Utdanning for de få på toppen!

I forslag til statsbudsjett for 2017 presenterer regjeringen en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Hovedtrekket er at breddeuniversitetene får ytterligere ressurser på bekostning av nye universiteter og større høgskoler i en allerede skeiv fordelingsmodell....
Vil du være med i Senterungdommens utvalg?

Vil du være med i Senterungdommens utvalg?

Har du et sterkt engasjement for politikk, eller et stort ønske om å utvikle organisasjonen? Ønsker du å arbeide med internasjonal politikk, eller bidra til å profilere Senterungdommen på ulike plattformer? Nå har du muligheten til å bli med i Senterungdommens...

Til kamp mot digital voldtekt

Den digitale hverdagen utvikler seg lynraskt, og tilbyr samfunnet stadig flere nye og spennende tilbud og løsninger i hverdagen. Men i samme takt dukker stadig nye utfordringer opp. Mobilkamera, chatte-apper og fildelingsfunksjoner har gjort fotografering, filming og...

Til forsvar for Forsvaret

Senterungdommen mener regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret er en svekkelse av militær tilstedeværelse og ledelse. Vi ser med stor bekymring på at regjeringen legger frem en langtidsplan hvor landmakten ikke er med, men bare skal utredes. Dette vil...

Styrk regionalt næringsliv

Regionale utviklingsmidler bevilges over statsbudsjettet og forvaltes av fylkeskommunene. Disse pengene skal brukes til prosjekter som fremmer lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling. Dagens regjering har systematisk kuttet i disse overføringene....

Bygg framtidas infrastruktur no

Senterungdommen ynskjer å skape eit attraktivt og landsdekkande togtilbod for passasjerar og gods gjennom moderne lyntogbaner. Nordmenn flyg ti gongar meir innanriks enn resten av Europa og reiser mest med bil per innbyggjar i Europa. Tal frå Den internasjonale...

Rettferdig behandling av utdanningsinstitusjonene

I forslag til statsbudsjett for 2017 presenterer regjeringen en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Finansieringsmodellen er lagt om slik at det nå legges større vekt på resultatkomponenten. Hovedtrekket er at ressurser nå omfordeles fra de nye universitetene...

Senterungdommens regjeringskrav

Senterpartiet er et sentrumsparti og det grønne alternativet i norsk politikk. Vår ideologi bygger på bærekraftig forvaltning av natur og miljø, geografisk og sosial fordeling mellom mennesker, og at beslutninger skal tas nært folk av folk med lokalkunnskap i et...
Ada Arnstad er valgt til ny leder i Senterungdommen

Ada Arnstad er valgt til ny leder i Senterungdommen

Senterungdommens landsmøte har valgt Ada Arnstad fra Skatval i Nord-Trøndelag som ny leder. Arnstad ble valgt på Senterungdommens 67. landsmøte på Sola i Stavanger. Jeg takker for tilliten og det er med stor glede jeg går til oppgaven med å lede Norges råeste...
John Dale utnevnt som æresmedlem

John Dale utnevnt som æresmedlem

Landsmøtet utnevnte lørdag tidligere leder av John Dale (76) som æresmedlem. I sin begrunnelse vektlegger Senterungdommen Dales innsats med å løfte ideologiske og internasjonale spørsmål i Senterungdommen. Han har alltid stilt opp for Senterungdommen og vektlagt hvor...
Regjeringa er som et lite barn på julaften

Regjeringa er som et lite barn på julaften

Regjeringa dyrker stordrift og sentralisering som et mål i seg selv. Regjeringa er som et lite barn på julaften, som bare setter pris på de største pakkene, uten å tenke på hva som er inni, sa leder Erling Laugsand når han åpnet Senterungdommens landsmøte. Laugsand...
Vi er tredje største ungdomsparti!

Vi er tredje største ungdomsparti!

I 2015 ble vi over 2000 medlemmer, vi har passert FpU i medlemstall og er tredje største ungdomsparti, sa leder Erling Laugsand når han åpnet Senterungdommens 67. landsmøte på Sola. Landsmøtet åpnet på fredag med 176 delegater, representert fra alle landets fylker. I...
Senterungdommen sine prisar

Senterungdommen sine prisar

Kjenner du eit lokallag eller fylkeslag som bør få tildelt Senterungdomen sin informasjonspris? Kjenner du eit lokallag, fylkeslag eller kanskje ein enkeltperson som har stått ekstra på for Senterungdomen i år, og som fortener Senterungdomen sin stå-på-pris? På...
Ada Arnstad innstilles som ny leder i Senterungdommen

Ada Arnstad innstilles som ny leder i Senterungdommen

Valgkomiteen i Senterungdommen foreslår Ada Arnstad som ny leder i Senterungdommen. – 24 åringen fra Skatval i Nord-Trøndelag har politisk teft, har bred støtte i organisasjonen og vil bli en god lagleder for Senterungdommen. – Ada er den rette til å lede laget som...

Innsynsretten

Dagens system i barnevernet er bygd på at barnets stemme skal stå sterkest. Når barn deler informasjon om forhold hjemme, på skolen eller andre steder har de et behov for trygghet ettersom at denne informasjonen kan være livstruende å dele. Dessverre ser...