Ønsker du å bli medlem i Senterungdommen?

Fremtiden begynner i dag – Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover

Senterungdommen er Senterpartiets ungdomsorganisasjon og har over 2000 medlemmer. Medlemmer som møtes en rekke ganger i året og har det morsomt sammen til en hver tid. Samtidig som de diskuterer politikk.

Som medlem i Senterungdommen er du fullverdig medlem i Senterpartiet og kan derfor også være folkevalgt for Senterpartiet i kommunestyret, fylkestinget eller Stortinget. Senterungdommen har tre organisasjonsledd; lokallaget, fylkeslaget og sentralleddet. Du kan engasjere deg i alle tre leddene, blant annet som lokallagsleder eller medlem i fylkesstyret. Eller du kan være passiv medlem og bare støtte oss i arbeide om å gjøre verden til et bedre sted og være.

Senterungdommens grunnsyn

Forvaltningstanken står sterkt i Senterungdommen. Vi ser mennesket og naturen i et langsiktig perspektiv. De enorme naturressursene i landet vårt må forvaltes på en slik måte at også kommende generasjoner kan nyte godt av dem.

For Senterungdommen er det avgjørende med nærhet, og oversikt. Det skal være kort avstand mellom de som fatter vedtak, og de som blir påvirket av vedtakene. Dette er viktige forutsetninger for et levende og aktivt folkestyre. Gode løsninger skapes når de som er berørt av dem, selv er med på å bestemme.

Senterungdommen ønsker en god balanse mellom by og land, vi vil legge til rette for bosetting og utvikling i hele landet. Senterungdommen tror på et samfunn bestående av selvstendige, ansvarlige mennesker som gjennom egne evner og samhandling tar ansvar for eget liv, fellesskapet og natur og miljø; lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt

Medlemskapet ditt hos oss

Et medlemskap i Senterungdommen koster 120 kroner i året.

Som medlem får du:

  • Senterungdommens medlemsavis, Desentralist fra og med 2014 leses på nett
  • Senterpartiets medlemsavis, Sentrum tilsendt i posten fire ganger i året
  • Tilbud om å være aktiv både i Senterpartiet og Senterungdommen
  • Tilgang til intranettene Innsiden og Min Side
  • Tilbud om å delta på arrangementer som sentralt eller lokal- og fylkeslagene arrangerer
  • Muligheten til å ha innflytelse i norsk og internasjonal politikk

Har du flere spørsmål kan du ta kontakt med organisasjonssekretær Karen Følgesvold på telefon +47 90 79 63 96 eller e-post: kf@sp.no

 

 

Husk å krysse av for «Senterungdommen» på skjemaet

Du kan også sende SMS <SUL> til 2360

Eller betale 120,- til kontonummer 2085.07.13015

Share This