UDI har vedtatt og legge ned til sammen 20 asylmottaker i Norge. UDI velger å legge ned asylmottakene på grunn av en mindre tilstrømning av asylanter til Norge. Av disse asylmottakene er det 1840 ordinære plasser og 304 plasser for enslige mindreårige som skal legges ned. Mottakene som skal legges ned er fordelt over hele landet, foruten om Oslo og Akershus

Asylmottaket i Grong har vært drevet siden 1998, og har opparbeidet seg viktig kunnskap de siste 17 årene. Grong har alltid drevet godt. De vet hvordan de skal ta vare på asylsøkere og integrere dem i sitt lokalsamfunn. Senterungdommen ser viktigheten av at asylanter bosettes i distriktene og ønsker en videre drift av mottakene i distriktene.

Senterungdommen ser viktigheten av at asylanter bosettes på mindre plasser for og bedre integreringen, og vil derfor bevare og opprettholde asylmottakene i landet.

 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre 5. februar 2017

Share This