Les Magnus Weggesrud, politisk nestleder i Senterungdommen, sitt innlegg i generaldebatten på landsmøtet til Senterpartiet. 

Gode landsmøte,

Politikk handler om å gjøre livet til mennesker bedre. Alt vi folkevalgte foretar oss, må ha den hensikt å være til det beste for folk. Det innebærer å lytte til folk, ta folk på alvor og alltid etterstrebe å gjøre ting bedre.

Hovedformålet med jordbrukspolitikken er matsikkerhet. Trygg mat. Rein mat. Nok mat. Det er til det beste for folk. I dag føres en blå jordbrukspolitikk som fører til det motsatte. Den gir lavere matsikkerhet.

Riksrevisjonen har pekt på at mål og virkemidler ikke henger sammen i jordbrukspolitikken. Skylda må Stortinget ta, som med dagens tolkning av Hovedavtalen, har fraskrevet seg ansvaret for mål og virkemidler i jordbrukspolitikken.

Jordbruksforhandlingene mellom jordbrukets faglag og staten er kun forberedelse til stortingets behandling av jordbruksoppgjøret. I dag dominerer forestillingen om at «avtaleinstituttets legitimitet svekkes» hvis Stortinget mener «for mye» om innholdet i jordbrukspolitikken. Dette fører til den absurde situasjonen at partier i dag stemmer for en politikk de er imot. Dette kan ikke fortsette. Avtaleinstituttet står ikke over Stortinget.

Vi trenger derfor en ny Hovedavtale for jordbruket, som tydelig tydeliggjør at Stortinget har hovedansvaret og at forhandlinger mellom stat og faglag kun er forberedende til Stortingets behandling.

Senterpartiet er og skal være et konservativt parti som endrer på bakgrunn av kunnskap. En ny og forbedret hovedavtale vil innebære en bred kunnskapsprosess. Der må Senterpartiet ha hånda på rattet. Stem for forslag 127.

Gode landsmøte,

For Senterpartiet er det en selvfølge at praktiske ferdigheter og praktisk kunnskap er like viktig som teoretisk kunnskap. Den snekkeren som bygger huset er like viktig som økonomen som bor i det. Dette er budskapet jeg forteller mine elever hver dag. At alle grupper og yrker i samfunnet er like mye verdt. Enten du er lærer, tømmer søppel, kjører buss eller er revisor, så er vi like viktige for at samfunnet skal gå rundt.

Og det er slik, at langt fra alle elever er skapt til å sitte på ræva i et klasserom, og alt kan ikke læres i en bok. Nå trenger vi flere tiltak for å gjøre skolen mer praktisk:

Det innebærer blant annet

  • At alle skoler skal tilby arbeidslivsfag
  • Flere praktiske valgfag
  • At flere yrkesgrupper må inn i skolen og elever i grunnskolen ut på arbeidsplasser for å lære
  • At yrkesfagelever må tidligere ut og bruke hammeren

Senterpartiet har stor troverdighet i skole-Norge om dagen. Den tilliten må vi forvalte og endre skolen til å bli mer praktisk og variert retta, at lærere opplever tillit og at de elevene som sliter, enten faglig eller sosialt, blir sett, hørt og får den hjelpa de trenger.

Og til slutt, Trygve sa at vinden er snudd, og da passer det seg å sitere Ivar Aasen: Det e fåfengt å blåsa mot vinden.

Takk.

Share This