Hordaland Senterungdom

Landsmøtet 2016

Landsmøtet 2016

Foto: Halvard Bøe

Hordaland Senterungdom

 

Kontaktinformasjon til fylkesleiar:
Erlend Johan Myrhaug
924 92 204
erlendjohanmyrhaug@gmail.com

Bergen Senterstud
Lars Olav Flakkenberg
+47 954 95 526
larsolavfl@gmail.com

Voss Senterungdom
Marit Haugen Greve
+47 472 84 946
marit.haugen.greve@gmail.com

Bergen Senterungdom
Sunniva Øvstetun
414 71 011
sunniva.ovstetun@gmail.com

Osterøy Senterungdom
Lars Mostrøm Fjeldstad
970 44 755
larsfjeldstad@hotmail.com

 

Hordaland Senterungdom er ein aktiv ungdomsorganisasjon med stor takhøgd og rom for ulike meiningar. Hjå oss er det ingen som skal vera redde for å tenkje stort, nytt eller annleis. Me har eit vidt spenn og er no 113 medlemmer som kjem frå ulike stader, med ulik alder, kjønn og utdanning. Det ser me på som ein styrke snarare enn som ei utfordring. Me håpar likevel at du vil utfordre oss like mykje som me vil like å utfordre deg!
Du er hjarteleg velkomen på arrangement i regi av Hordaland Senterungdom. På Facebook-sida vår finn du all den informasjonen du treng om dette. I Hordaland Senterungdom har me ein tydeleg politikk på at alle møter skal vera opne for alle medlemer. Det håper vi du vil utnytte til det fulle!
Me har mange lokallag rundt omkring i fylket, mellom anna Bergen Senterstud, Bergen Senterungdom, Osterøy Senterungdom og Voss Senterungdom. Dersom du vil ha hjelp til å kome i kontakt med lokallaget ditt, eller dersom du ynskjer å skipe ditt eige lokallag, håper me du vil ta kontakt med oss.
Med vennlig hilsen,
Hordaland Senterungdom

 

Nyheter fra Hordaland:

 

Nå kan du bestille våre nye t-skjorter

Senterungdommen tar inn forhåndsbestillinger av nye t-skjorter. Vi får inn tre ulike t-skjorter med følgende tekst, lignende de dere ser på bildet. Gresset er grønnere på denne siden Hey, har du odel? Ja til nærpoliti! Ja til betjenter i lær og håndjern nær meg. På...

Desentralist søker redaksjonsmedlemmer

Er du glad i å skrive, eller kanskje i å drive med grafisk arbeid? Har du lyst til å sette fokus på saker du synes er viktige og til å spre informasjon om det som skjer i organisasjonen til medlemmene våre? Da vil vi at du skal søke om å bli med i redaksjonen for...

Sentralisert politi gir utrygge lokalsamfunn

I Politiloven §1 står det følgende: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig. Ansvaret for at politiet...
Share This