Nord-Trøndelag Senterungdom

Landsmøtet 2016

Landsmøtet 2016

Foto: Halvard Bøe

Kontaktinformasjon

Leder av Nord-Trøndelag Senterungdom
Dorthea Elverum

+47 452 71 909
dorthea.elverum@hotmail.com

Lokallag

Inderøy Senterungdom                                  Steinkjer Senterungdom
Ulrik Hedegart                                                     Lars Myhr Sandlund
+47 957 06 875                                                    +47 984 66 902

Stjørdal Senterungdom                                  Indre Namdal Senterungdom
Karen Elverum                                                     Hilje Kristoffer Jåma
+47 951 10 378                                                    +47 955 85 782

Ytre Namdal Senterungdom                         Grong Senterungdom
Stian Aleksander Aakre                                      Andreas Fossland Veium
+47 406 11 078                                                    +47 404 75 939

Innhered (HiNT) Senterungdom                  Meråker Senterungdom
Astrid Kristine Laugen                                       Maria Weronica Økdal
+47 902 62 655                                                    +47 936 97 721    

Namsos Senterungdom                                  Overhalla Senterungdom
Andreas Røsseth                                                  Marit Haugum Mo
+47  970 13 963                                                   +47 479 06 489    

Ytre Namdal
Anette Laugen
+47 415 43 647

Nord-Trøndelag Senterungdom er Senterungdommens nest største fylkeslag med over 200 medlemmer. Nord-Trøndelag er et spennende fylke å drive med politikk i, ettersom fylket har stort mangfold av både en rik natur, innovasjonsrikt næringsliv og et folk som har trua på fylket sitt, fra Joma i nord til Elveran i sør.

Nord-Trøndelag Senterungdom sitt formål er å samle ungdom og påvirke politikken lokalt og nasjonalt med den grønne Sentrums-ideologien som utgangspunkt. Vi i fylkeslaget bruker mye tid og ressurser på å bygge en sterk organisasjon over hele Nord-Trøndelag. I Nord-Trøndelag Senterungdom har vi tradisjon for å verne om å skaffe oss et høyt politisk kunnskapsnivå, særs høy trivselsfaktor og et godt samhold.

I Nord-Trøndelag Senterungdom har vi følgende lokallag, Ytre Namdal Senterungdom, Indre Namdal Senterungdom, Steinkjer Senterungdom, Inderøy Senterungdom, Stjørdal Senterungdom og Meråker Senterungdom. I løpet av 2015 har vi som mål om å tredoble antallet lokallag, og du er hjertelig velkommen til å bli med på arbeidslaget som skal få til dette.

Hvert år avholdes det årsmøte i Nord-Trøndelag Senterungdom, og her velger man blant annet et fylkesstyre og en leder, samt bestemmer hva fylkeslaget skal drive med og mene i det året som kommer. Til fylkesårsmøtene har alle medlemmene i Nord-Trøndelag Senterungdom møte-, tale- og stemmerett. Fylkesstyret har ansvaret for å følge opp blant annet virksomhetsplanen som årsmøtet vedtar. I tillegg kan fylkesstyret vedta og behandle politikk og andre saker som dukker opp mellom fylkesårsmøtene. Fylkeslaget styres til daglig av et AU (arbeidsutvalg) som består av fylkesleder og dens to nestledere, valgt av medlemmene på fylkesårsmøtet.

Våre seks lokallag er selvstendige og har egne styrer valgt av de medlemmene som sokner til lokallaget. De har sin egen økonomi og arbeidsplaner og har egentlig ganske frie tøyler til å gjøre det de vil! Lokallaget er der grasrota i Senterungdommen samles lokalt for å kunne tilby det enkelte medlemmet et kortreist aktivitetstilbud. Fylkeslaget står for de større arrangementene gjennom arbeidsåret, og samarbeider også med nabofylkene for å få gjennomført regionale skoleringer og kurs for alle medlemmene.

Nyheter fra Nord-Trøndelag:

Nå kan du bestille våre nye t-skjorter

Senterungdommen tar inn forhåndsbestillinger av nye t-skjorter. Vi får inn tre ulike t-skjorter med følgende tekst, lignende de dere ser på bildet. Gresset er grønnere på denne siden Hey, har du odel? Ja til nærpoliti! Ja til betjenter i lær og håndjern nær meg. På...

Senterungdommen sine prisar

Kjenner du eit lokallag eller fylkeslag som bør få tildelt Senterungdomen sin informasjonspris? Kjenner du eit lokallag, fylkeslag eller kanskje ein enkeltperson som har stått ekstra på for Senterungdomen i år, og som fortener Senterungdomen sin stå-på-pris? På...

Desentralist søker redaksjonsmedlemmer

Er du glad i å skrive, eller kanskje i å drive med grafisk arbeid? Har du lyst til å sette fokus på saker du synes er viktige og til å spre informasjon om det som skjer i organisasjonen til medlemmene våre? Da vil vi at du skal søke om å bli med i redaksjonen for...
Share This