Oppland Senterungdom

Landsmøtet 2016

Landsmøtet 2016

Foto: Halvard Bøe

Lokallag

Gjøvik- Toten Senterungdom
Nils Michael Nilsson Ramsøy
nr@sp.no
+47 454 45 583

Lænn Senterungdom
Birger Magnus Elton
+47 482 48 546

Sør-Gudbrandsdal Senterungdom
Kari Jordal
+47 924 19 796

Nord-Gudbrandsdal Senterungdom
Jostein Visdal
+47 976 73 109

Valdres Senterungdom
Bergljot Oldre
+47 977 85 162

Midtdalen Senterungdom
Ivar Spjotum
+47 904 79 725

Kontaktinformasjon

Leder av Oppland Senterungdom
Marit Sletten

+47 414 29 596
marit-sletten@hotmail.com

I Oppland står vi på for våre hjartesaker og vi treng stadig nye medlemmar og innspel for å fronte nye og viktige saker. Vi jobbar for å bruke alle ressursane i heile fylket, både blant born, ungdom, vaksne og eldre. Vi må stå på for at blant anna lokalsamfunna, skulane, helsetilboda, fritidsaktivitetane og kollektivtilbudet skal få best mogleg ramevilkår. Vår stemme har mykje å seie i den store samanhengen, og vi er med på å å forme fremtida blant annet gjennom påverking gjennom moderpartiet i Oppland og direkte ved til dømes oppslag i media.  2017 er eit valår og vi har svært store ambisjonar om å få #topåtinget frå Oppland. Vi har Marit K. Strand på 24 år frå Valdres som 2. kandidat på lista i Oppland og har stor tru på at ho frå hausten vil få fast plass på Stortinget! 


Oppland Senterungdom har pr. 1.1.17 193 medlemmer og 5 aktive lokallag: Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Lænn, Valdres og Gjøvik/Toten.  Av mål fra arbeidsplanen vår for 2016/2017 finner vi blant annet å få over 201 medlemmer, være aktive i media, ha skoleringer i ulike lokallag og få startet enda flere lokallag.

Du kan finne informasjon og følge vår aktivitet på Facebook: www.facebook.com/opplandsenterungdom – der legger vi ut om arrangement og annen informasjon. De 5 ulike lokallaga har òg ulike facebookgrupper og –sider. Ta kontakt med din lokallagsleder eller fylkesleder dersom du har innspill eller spørsmål.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Bli kjent med fylkesstyret:

Leder: Marit Sletten
Torleik Svelle
Kari Jordal
Bergljot Oldre
Anna Følstad Sæter
Tov Slaaen
Share This