Rogaland Senterungdom

Landsmøtet 2016

Landsmøtet 2016

Foto: Halvard Bøe

Vårt fylkeslag Senterungdommen i Rogaland har over 200 medlemmer og totalt er det ca 1700 medlemmer i heile landet fordelt på 19 fylkeslag.  Leiaren i Senterungdommen i Rogaland sit òg i landstyre for Senterungdommen. Rogaland Senterungdom er også representert på årsmøtet til Rogaland Senterparti og landsmøte til Senterpartiet gjennom dette og den daglige kontakten med Senterpartiet har Senterungdommen stor påvirkningskraft på politikken i fylket og ellers i landet.

Organisasjonen Fylkeslaget arrangerer gjennom året flere medlemsmøter, temamøter, kurs og flere turer. Rogaland Senterungdom har også 7 lokallag: Haugaland Senterungdom, Jæren Senterungdom, Nord-Jæren Senterungdom Vindafjord Senterungdom, Bokn Senterungdom, Dalane Senterungdom, og Gjesdal Senterungdom. Lokallaga arrangerer eigne arrangement og kurs som er mulig å delta på.

Kontaktinformasjon

Leder av Rogaland Senterungdom
Sandra Christin Skarholm

+47 407 46 378
sandra.skarholm@hotmail.com

Haugland Senterungdom
Sandra Christin Brochmann Skarholm
+47 407 46 378

Vindafjord Senterungdom
Ingvild Skare
+47 952 81 592

Gjesdal Senterungdom
Tom Bjarne Vinningland Sitter
+47 979 57 775

Bokn Senterungdom
Tonje Medhaug
+47 957 38 694

 

 

 

Nord-Jæren Senterungdom
Sigrunn Westersjø Nesheim
+47 480 29 305

Jæren Senterungdom
Elin Egeland Roda
+47 454 35 374

Dalane Senterungdom
Bjørg Johanne Skipstad Jondal
+47 484 61 756

Share This