Sogn og Fjordane Senterungdom

Landsmøtet 2016

Landsmøtet 2016

Foto: Halvard Bøe

Kontaktinformasjon

Leiar av Sogn og Fjordane Senterungdom
Emma Berge Ness

+47 95902183
emma-ness@hotmail.com

 

Sogn og Fjordane Senterungdom er eit stort ungdomslag med høge ambisjonar. Vi er godt representert i lokallag, kommunestyre og fylkesting. Vi er opptatt av saker som breibandsutbygging, skulestruktur, kultur og aktivitetar for ungdom der dei bur. Vi har 9 lokallag, Bremanger, Eid, Gloppen, Indre Sunnfjord, Lærdal, Luster, Midtre Sogn, Mo Senterstud og Årdal Senterungdom. Vi håpar at også du ser verdien av å ha eitt sterkt senterungdomslag i fylket.

Du er velkomen til å komme på arrangement i regi av Sogn og Fjordane Senterungdom. Informasjon om våre arrangementblir lagt ut på facebook sida vår, så følg med der. Vi har fleire lokallag rundt i fylket, ta gjerne kontakt om det er noko du lurer på.

Nyheter fra Sogn og Fjordane:

Nå kan du bestille våre nye t-skjorter

Senterungdommen tar inn forhåndsbestillinger av nye t-skjorter. Vi får inn tre ulike t-skjorter med følgende tekst, lignende de dere ser på bildet. Gresset er grønnere på denne siden Hey, har du odel? Ja til nærpoliti! Ja til betjenter i lær og håndjern nær meg. På...

TISA OG TTIP-MOTSTAND

TTIP-avtala har som mål å leggje til rette for auka handel mellom USA og EU. Det mest sentrale i denne avtala er å harmonisere reguleringa innanfor ei rekkje marknadar mellom USA og EU. På godt norsk betyr dette at ein lagar like reglar i USA og EU. Norge er ikkje med...

NEI TIL FRÅVÆRS-GRENSE

Regjeringa har vedteke at det frå og med skuleåret 2016/17 skal vere ei nasjonal fråværsgrense på maksimalt 10%. Om grensa overskridast i eit fag, vil ein ikkje få standpunktkarakter i dette faget. Ei slik grense tek utgangspunkt i at alt udokumentert fråvær er skulk....
Share This