Dagens system i barnevernet er bygd på at barnets stemme skal stå sterkest. Når barn deler informasjon om forhold hjemme, på skolen eller andre steder har de et behov for trygghet ettersom at denne informasjonen kan være livstruende å dele. Dessverre ser senterungdommen at innsynsretten gang på gang setter barn og unge i farlige situasjoner.

Forvaltningsloven § 18 tilsier at en part har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i en sak, denne parten har altså som hovedregel rett til å se alle dokumentene i saken. I praksis betyr dette at når et barn forteller barnevernet om vanskelige forhold hjemme, har foresatte full rett til å vite hva barnet har sagt.

I regjeringens nye lovforslag legger de frem at innsynsretten kan endres til at informasjon kan tilbakeholdes i samarbeid med barnet. Senterungdommen mener dette er for vagt og åpent da dette kan skape usikkerhet hos både saksbehandler og dermed barnet selv.

For å skape et bedre samarbeid mellom barn og barnevern trenger barnet å kunne bestemme hvem som skal vite hva, og når de skal få vite det. Eksempelvis i flere familievoldssaker opplever barnevernet at innsynsretten ødelegger for barnets sikkerhet igjennom at foresatte bruker informasjonen til å utføre mer vold mot barnet for å hindre at saken får gjennomslag i saksbehandlingen.

Senterungdommen mener at

  • Innsynsretten skal fjernes slik at barnet skal ha kontroll på hvilken informasjon som går hvor, og hvor mye som skal bli sagt videre.
Share This