I mars 2016 vedtok Stortinget at Regjeringen skal lage en utredning om muligheten for å erverve dobbelt statsborgerskap. Senterungdommen ser frem til at utredningen ferdigstilles og med den informasjonen vi har i dag, stiller vi oss positive til å endre dagens forbud mot å erverve dobbelt statsborgerskap.

Dagens regelverk ble innført i 2005 og medfører at nordmenn bosatt i utlandet må si fra seg sitt norske statsborgerskap hvis de ønsker å bli statsborger i et annet land. Det medfører også at innvandrere som ønsker norsk statsborgerskap må løse seg fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Norge er i dag det eneste land i Norden som fører denne politikken.

Senterungdommen mener denne politikken skaper en unødvendig motsetning mellom tilhørighet til hjemlandet og et nytt land. I en stadig mer globalisert verden mener vi at mennesker skal kunne føle tilhørighet, ha plikter og bidra til flere land.

Senterungdommen vil endre norsk lovverk slik at det blir mulig å erverve dobbelt statsborgerskap.

Vedtatt av sentralstyret 05.06.16

Share This