Landsmøtet utnevnte lørdag tidligere leder av John Dale (76) som æresmedlem.

I sin begrunnelse vektlegger Senterungdommen Dales innsats med å løfte ideologiske og internasjonale spørsmål i Senterungdommen. Han har alltid stilt opp for Senterungdommen og vektlagt hvor viktig det er at ungdomsorganisasjonen diskuterer ideologi og verdier.

I begrunnelsen viser Senterungdommen til at:

Utallige Senterungdommer har gjennom årene hatt gleden av å bli “utsatt” for Johns nysgjerrig spørrende stil – der han med glimt i øyet får oss til å evaluere egne verdistandpunkter. Slik har han vist hvor viktig han mener Senterungdommen er for senterbevegelsen – og for norsk politisk debatt.

Begrunnelsen viser til at Dale som leder i Senterungdommen fra 1966 til 1970 var «svært sentral i partidiskusjonene som endte med at Senterpartiet ble det tydeligste nei-partiet i Norge. En viktig drivkraft var omsorgen for folkestyret. Demokrati og rammene for folks deltagelse i politisk debatt er da også et tema som ofte går igjen når John utfordrer oss på ideologiske spørsmål.»

Dale blir med dette Senterungdommens tredje æresmedlem. Johan Buttedahl ble utnevnt i 1989 og Per Olaf Lundteigen ble utnevnt i 1999 ble begge utnevnt av Senterungdommen på 90-tallet.

Share This