Nyheter fra Senterungdommen

Bli med på NCF representantskap, Helsingborg 28. – 30. april!

Senterungdommen er medlem i Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF), paraplyorganisasjonen for ungdomsparti i den nordiske senterbevegelsen. 28.-30. april avholdes årets representantskap i Helsingborg, og vi lyser nå ut en delegatplass som tildeles et medlem i Senterungdommen som ønsker å delta. les mer…

Vil du bli vår nye generalsekretær?

Senterungdommen søker ny generalsekretær i 100% stilling som vil ha ansvaret for den daglige ledelsen av organisasjonen. Generalsekretærens rolle i samarbeid med leder og organisasjonssekretær er å drifte og videreutvikle Senterungdommen. les mer…

Svekkelsen av det norske folks sikkerhet

Forrige uke kom Politidirektoratet med sin innstilling på hvor mange og hvilke lokalsamfunn som skal miste tryggheten i hverdagen. Hele 126 lokale lensmannskontor skal nedlegges, til fordel for sentraliserte enheter nær byene. Skrivebordsteorier utført av teoretikere og virkelighetsfjerne politikere, blir nå iverksatt.
Nå tar endelig fagfolk ordet og sier sannheten. les mer…

Din kropp – statens eie?

Fra stat er du kommet, til stat skal du bli. Dagbladet tar til orde for en lovendring for organdonasjon som vil flytte etiske avgjørelser om sjel og kropp fra individet til staten. Hvem skal eie din kropp etter din død? Du eller staten? les mer…

Senterungdommen gir MdG en kald skulder

I Vårt Land 30. desember anklager Une Aina Bastholm Senterpartiet for å velge distriktspopulisme foran miljøengasjement. Hun sier at MdG bør vurdere å vekte Senterpartiet ut av «den grønne kabalen». Jeg opplever at MdG gjør den norske klimadebatten vanskeligere enn den trenger å være. Senterpartiets ønske om å utjevne forskjeller sosialt og geografisk er et ledd i en jordnær klimapolitikk med oppslutning i folket.

les mer…

Regjeringen må legge bort klimapisken!

Klima var stikkordet for behandlingen av statsbudsjett i fjor høst. Uheldigvis har det ikke vært den positive driveren for budsjettet som det burde være – det har blitt en negativ sak. Hvor det burde vært enighet, langsiktighet og forutsigbarhet har det vært kaos og smålighet. Det er litt av en avsporing. les mer…

Alt for systemet

Den største trusselen mot matvaresikkerheten er ikke Jon Georg Dale og Frp, men systemkonservatisme. Når jordbruksavtalene gang på gang har virkemidler som strider imot de målene Stortinget vedtar for jordbrukspolitikken, er det behov for en ny Hovedavtale. les mer…

Tillitskrise i norsk skole

Å være klasseleder er et stort ansvar, og det er et ansvar som tiltrekker meg og de fleste andre lærere jeg kjenner. Du skal hver dag motivere for læring, tilpasse undervisningen til hver enkelt og være en samtalepartner om sorger, gleder og bekymringer. les mer…

Vil du bli vår redaktør?

Er du glad i å skrive, eller kanskje i å drive med grafisk arbeid? Har du lyst til å sette fokus på saker du synes er viktige og til å spre informasjon om det som skjer i organisasjonen til medlemmene våre? Da vil vi at du skal søke om å bli med i redaksjonen for Desentralist

les mer…

Frp og Høyre struper valgfriheten!

Høyre og Frp bruker flittig ordet valgfrihet om regjeringens politikk. Legalisering av segway og lakrispiper er ifølge de blåblå selve definisjonen på valgfrihet. I virkeligheten begrenser regjeringen folkets valgfrihet. Når lensmannskontor og lokalsykehus legges ned bli livet utenfor regionssentrene så utrygt at det norske folk ikke lenger kan velge å bo utenfor byen. Derfor vil jeg komme med en etterlysning til den blåblå regjeringen: hvor ble det av valgfriheten?

les mer…

Utdanning for de få på toppen!

I forslag til statsbudsjett for 2017 presenterer regjeringen en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Hovedtrekket er at breddeuniversitetene får ytterligere ressurser på bekostning av nye universiteter og større høgskoler i en allerede skeiv fordelingsmodell.

les mer…

Vil du være med i Senterungdommens utvalg?

Har du et sterkt engasjement for politikk, eller et stort ønske om å utvikle organisasjonen? Ønsker du å arbeide med internasjonal politikk, eller bidra til å profilere Senterungdommen på ulike plattformer? Nå har du muligheten til å bli med i Senterungdommens utvalg. 

les mer…

Share This