Nyheter fra Senterungdommen

Regjeringa er som et lite barn på julaften

Regjeringa dyrker stordrift og sentralisering som et mål i seg selv. Regjeringa er som et lite barn på julaften, som bare setter pris på de største pakkene, uten å tenke på hva som er inni, sa leder Erling Laugsand når han åpnet Senterungdommens landsmøte.

les mer…

Vi er tredje største ungdomsparti!

I 2015 ble vi over 2000 medlemmer, vi har passert FpU i medlemstall og er tredje største ungdomsparti, sa leder Erling Laugsand når han åpnet Senterungdommens 67. landsmøte på Sola.

les mer…

Senterungdommen sine prisar

Kjenner du eit lokallag eller fylkeslag som bør få tildelt Senterungdomen sin informasjonspris? Kjenner du eit lokallag, fylkeslag eller kanskje ein enkeltperson som har stått ekstra på for Senterungdomen i år, og som fortener Senterungdomen sin stå-på-pris?

les mer…

Ada Arnstad innstilles som ny leder i Senterungdommen

Valgkomiteen i Senterungdommen foreslår Ada Arnstad som ny leder i Senterungdommen. – 24 åringen fra Skatval i Nord-Trøndelag har politisk teft, har bred støtte i organisasjonen og vil bli en god lagleder for Senterungdommen. – Ada er den rette til å lede laget som skal hjelpe Senterpartiet inn i regjering i 2017, sier leder av valgkomiteen Thomas Haug.

les mer…

Regjeringen stikker fra regninga

Dette budsjettet viser en regjering som trekker stigen opp etter seg, uttaler leder i Senterungdommen Erling Laugsand.

Regjeringen la i dag frem forslag til nytt statsbudsjett for 2017. Fremskrivninger viser at klimagassutslippene vil være litt over 2 prosent lavere i 2030 enn i dag, mens det er signert en avtale om at utslippene skal ned med 40 prosent frem til 2030. Samtidig legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder fra oljefondet. les mer…

Høyre og FrP svikter ungdomsfrivilligheten

I forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen en reduksjon på midlene som går til tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge. Budsjettposten reduseres fra nesten 24 millioner til knappe 6 millioner, totalt en reduksjon på 18,4 millioner kroner.

les mer…

Student?

Bli med i et av Senterungdommens studentlag!

Flyttet for å studere? Aktiv i Senterungdommen hjemme, klar for nye venner og politikk ved siden av studiene?
Ikke medlem – fortvil ikke, meld deg inn og bli med på laget! les mer…

EØS ødelegger norsk arbeidsliv

«Det er ikke noe nytt at norske entreprenører taper anbudskonkurranser mot utenlandske entreprenører. […] Dette blir det ikke noe mindre av, før man tar problemet ved rota; EØS-avtalen.»

les mer…

Lederbytte i Senterungdommen

Erling Laugsand, som har vært leder for Senterungdommen siden høsten 2013, har i dag varslet valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg på årets landsmøte, som arrangeres 4.-6. november på Sola.

les mer…

Landsmøtet 2016

Sentralstyret i Senterungdommen vil med dette gjøre kjent at Senterungdommens landsmøte 2016 blir på Quality Airport Hotel Stavanger 4.- 6. november.
les mer…

Toppskolering er kommet for å bli!

2016 er første år for Senterungdommens nye skoleringsprogram. Gjennomføringen av ulike trinn i programmet har allerede kommet godt i gang på nasjonale og regionale arrangement. Øverste steg er Toppskolering, som ble gjennomført i Oslo denne helgen. Seks talentfulle senterungdommer ble skolert fra torsdag til søndag. les mer…

Ungdom mot EU intensiverer kampen mot TTIP

Kampen for folkestyre foregår på flere kanter, og kampen mot TTIP er en av de. Siden Norge ikke er en del av forhandlingene er det ekstra vanskelig å få saken på dagsorden. Derfor trenger vi alle gode krefter i denne kampen.  Ungdom mot EU har valgt TTIP og EØS som hovedprioriteringer utover det vanlige arbeidet med EU og TISA dette arbeidsåret. les mer…

Share This