Nyheter fra Senterungdommen

Senterungdommen gir MdG en kald skulder

I Vårt Land 30. desember anklager Une Aina Bastholm Senterpartiet for å velge distriktspopulisme foran miljøengasjement. Hun sier at MdG bør vurdere å vekte Senterpartiet ut av «den grønne kabalen». Jeg opplever at MdG gjør den norske klimadebatten vanskeligere enn den trenger å være. Senterpartiets ønske om å utjevne forskjeller sosialt og geografisk er et ledd i en jordnær klimapolitikk med oppslutning i folket.

les mer…

Regjeringen må legge bort klimapisken!

Klima var stikkordet for behandlingen av statsbudsjett i fjor høst. Uheldigvis har det ikke vært den positive driveren for budsjettet som det burde være – det har blitt en negativ sak. Hvor det burde vært enighet, langsiktighet og forutsigbarhet har det vært kaos og smålighet. Det er litt av en avsporing. les mer…

Alt for systemet

Den største trusselen mot matvaresikkerheten er ikke Jon Georg Dale og Frp, men systemkonservatisme. Når jordbruksavtalene gang på gang har virkemidler som strider imot de målene Stortinget vedtar for jordbrukspolitikken, er det behov for en ny Hovedavtale. les mer…

Tillitskrise i norsk skole

Å være klasseleder er et stort ansvar, og det er et ansvar som tiltrekker meg og de fleste andre lærere jeg kjenner. Du skal hver dag motivere for læring, tilpasse undervisningen til hver enkelt og være en samtalepartner om sorger, gleder og bekymringer. les mer…

Vil du bli vår redaktør?

Er du glad i å skrive, eller kanskje i å drive med grafisk arbeid? Har du lyst til å sette fokus på saker du synes er viktige og til å spre informasjon om det som skjer i organisasjonen til medlemmene våre? Da vil vi at du skal søke om å bli med i redaksjonen for Desentralist

les mer…

Frp og Høyre struper valgfriheten!

Høyre og Frp bruker flittig ordet valgfrihet om regjeringens politikk. Legalisering av segway og lakrispiper er ifølge de blåblå selve definisjonen på valgfrihet. I virkeligheten begrenser regjeringen folkets valgfrihet. Når lensmannskontor og lokalsykehus legges ned bli livet utenfor regionssentrene så utrygt at det norske folk ikke lenger kan velge å bo utenfor byen. Derfor vil jeg komme med en etterlysning til den blåblå regjeringen: hvor ble det av valgfriheten?

les mer…

Utdanning for de få på toppen!

I forslag til statsbudsjett for 2017 presenterer regjeringen en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Hovedtrekket er at breddeuniversitetene får ytterligere ressurser på bekostning av nye universiteter og større høgskoler i en allerede skeiv fordelingsmodell.

les mer…

Vil du være med i Senterungdommens utvalg?

Har du et sterkt engasjement for politikk, eller et stort ønske om å utvikle organisasjonen? Ønsker du å arbeide med internasjonal politikk, eller bidra til å profilere Senterungdommen på ulike plattformer? Nå har du muligheten til å bli med i Senterungdommens utvalg. 

les mer…

Regjeringa er som et lite barn på julaften

Regjeringa dyrker stordrift og sentralisering som et mål i seg selv. Regjeringa er som et lite barn på julaften, som bare setter pris på de største pakkene, uten å tenke på hva som er inni, sa leder Erling Laugsand når han åpnet Senterungdommens landsmøte.

les mer…

Vi er tredje største ungdomsparti!

I 2015 ble vi over 2000 medlemmer, vi har passert FpU i medlemstall og er tredje største ungdomsparti, sa leder Erling Laugsand når han åpnet Senterungdommens 67. landsmøte på Sola.

les mer…

Senterungdommen sine prisar

Kjenner du eit lokallag eller fylkeslag som bør få tildelt Senterungdomen sin informasjonspris? Kjenner du eit lokallag, fylkeslag eller kanskje ein enkeltperson som har stått ekstra på for Senterungdomen i år, og som fortener Senterungdomen sin stå-på-pris?

les mer…

Ada Arnstad innstilles som ny leder i Senterungdommen

Valgkomiteen i Senterungdommen foreslår Ada Arnstad som ny leder i Senterungdommen. – 24 åringen fra Skatval i Nord-Trøndelag har politisk teft, har bred støtte i organisasjonen og vil bli en god lagleder for Senterungdommen. – Ada er den rette til å lede laget som skal hjelpe Senterpartiet inn i regjering i 2017, sier leder av valgkomiteen Thomas Haug.

les mer…

Regjeringen stikker fra regninga

Dette budsjettet viser en regjering som trekker stigen opp etter seg, uttaler leder i Senterungdommen Erling Laugsand.

Regjeringen la i dag frem forslag til nytt statsbudsjett for 2017. Fremskrivninger viser at klimagassutslippene vil være litt over 2 prosent lavere i 2030 enn i dag, mens det er signert en avtale om at utslippene skal ned med 40 prosent frem til 2030. Samtidig legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder fra oljefondet. les mer…

Høyre og FrP svikter ungdomsfrivilligheten

I forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen en reduksjon på midlene som går til tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge. Budsjettposten reduseres fra nesten 24 millioner til knappe 6 millioner, totalt en reduksjon på 18,4 millioner kroner.

les mer…

Student?

Bli med i et av Senterungdommens studentlag!

Flyttet for å studere? Aktiv i Senterungdommen hjemme, klar for nye venner og politikk ved siden av studiene?
Ikke medlem – fortvil ikke, meld deg inn og bli med på laget! les mer…

Share This