I Norge i dag er det til enhver tid mellom 300 og 500 mennesker som lever med sviktende organer, og som har behov for å gjennomgå en organtransplantasjon for å kunne overleve. En organtransplantasjon er avhengig av at legene har tilgang på et nytt, friskt organ som kan erstatte det syke. Det stilles strenge kriterier til donoren og omstendighetene rundt donorens død, om donorens organer skal kunne brukes i en transplantasjon, men dersom omstendighetene er riktige kan én person donere opp til 7 organer og dermed bidra til å redde 7 andre liv.

Undersøkelser viser at hele 79% av Norges befolkning forholder seg positivt til organdonasjon. Mange har likevel ikke meldt seg som organdonor eller delt sine tanker om temaet med sine nærmeste. Andre har kanskje meldt seg som donor, men bærer ikke med seg noen bekreftelse på dette. Dersom en skulle blitt utsatt for en ulykke, vil det bli familien som må ta stilling til spørsmålet. Det er i dag stor etterspørsel etter friske organer. Samtidig endte 40 av 160 forespørsler på egnede organer med avslag i 2015. I 30 av tilfellene var den dødes holdning til spørsmålet uavklart før personens død. Disse 30 forespørslene kunne ha hjulpet 90 personer ut av donorkøen.

Senterungdommen mener at:

  • Alle Norske førerkort og nasjonale ID-kort skal ha et merke som viser om en person er organdonor eller ikke. I forbindelse med merket bør det være mulig å sette inn en kode som beskriver eventuell relevant informasjon om donorens religion, livssyn eller lignende. Tilgjengelig informasjon om organdonasjon skal finnes på alle Statens Vegvesen sine kontorer.
  • Det må etableres et nasjonalt register over organdonorer.

 

Vedtatt av landsstyret 8. oktober 2016.

 

Share This