Menneskene

Senterungdommen er det grønne valget på venstre-høyre skalaen i norsk politikk, hvor du finner oss i sentrum. Politikk er ikke svart eller hvitt, og vi ser saken fra flere sider!

Lokallag

Senterungdommen har i overkant av 60 lokallag fordelt rundt i nesten alle fylker i landet. Lokallagene står for den lokale aktiviteten rundt i landet, og arrangerer lokale samlinger, seminarer og møter for våre medlemmer.

Landsstyret

Landsstyret er Senterungdommens øverste organ mellom to landsmøter. Landsstyret består av fylkeslederne fra alle landets fylker og alle sentralstyremedlemmene.

Utvalg

Senterungdommen har tre utvalg som er med på å utvikle og bidra til organisajsonen, politisk utvalg, organisatorisk utvalg og internasjonalt utvalg.

Fylkeslag

Senterungdommen har fylkeslag i alle fylker i landet. Fylkeslagene er Senterungdommens regionale ledd, og jobber med å skape aktivitet og politisk interesse blant ungdommen i sitt fylke.

Sentralstyret

Sentralstyret består av Senterungdommens leder, to nestledere, internasjonal leder, fem sentralstyremedlemmer og én representant fra Senterpartiet. Sentralstyret har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Kontoret

Senterungdommen har to ansatte som til daglig drifter organisajonen. De ansatte legger tilrette for at de tillitsvalgte kan utføre arbeidet sitt best mulig.

Share This