Årshjul 2017

Januar
20.-22.                       Landsstyremøte

Februar
3.-5.                            Sentralstyremøte

10.                              Påmeldingsfrist Vårslepp

Mars
10.-12.                        Vårslepp

22.                              Sentralstyremøte

23.                              Delegatsamling Senterungdommens representanter til  SP’s Landsmøte

24.-26.                       Landsmøte i Senterpartiet

April
21.-23.                       Landsstyremøte

24.-26.                       Super-SUL-uka

Mai
4.-7.                            Toppskolering

5.-7.                            Nasjonal debattskolering

Juni
1.                                 Påmeldingsfrist sommerleir

9.-11.                          Sentralstyremøte

Juni/Juli
29. juni – 3. juli         Sommerleir, Hove Leirsenter

August
14.-19.                        Arendalsuka

September
11.                               Valgdag

22.-24.                        Sentralstyremøte

29.                              Frist lokallagsårsmøter

Oktober
6.                                Frist fylkesårsmøter

6.-8.                            Landsstyremøte

November
9.                                Sentralstyremøte

10.                              Landsstyremøte

10.-12.                       Landsmøte

12.-13.                       Sentralstyremøte

Desember
8.-10.                         Sentralstyremøte

 

Share This