Utvalg

Senterungdommen har tre utvalg som er med på å utvikle og bidra til organisasjonen.

Politisk utvalg (PU)

Ledes av politisk nestleder Ada Johanna Arnstad.

Utvalget jobber med resolusjoner og manifester i Senterungdommen før disse vedtas av ulike organer. Utvalget ser også på større politiske linjer, samt jobber med Senterungdommens Stortingsvalgprogram før Landsmøtet.

For kontakt med utvalget send en mail til aar@sp.no

Politisk utvalg har i tillegg følgende medlemmer:

Anders Linga
Synnøve Bjørgum
Amund Lundteigen
Peder Ingvaldsen
Marit Haugum Mo

 

Organisatorisk utvalg (OU)

Ledes av Organisatorisk nestleder Magnus Weggesrud.

Utvalget jobber med organisatoriske saker i Senterungdommen Eksempler er innstilling av endringer på arbeidsplan til Landsmøtet, arrangering av Senterungdommens kurs, Landsmøte, kampanjer og studieringer.

For kontakt med utvalget send en mail til mwe@sp.no

Organisatorisk utvalg har i tillegg følgende medlemmer:

Sigurd Gjerde-Jakola
Nils Ramsøy
Annette Lindahl
Ingrid Nikoline Sand
Anne-Helene Sommerstad

 

Internasjonalt utvalg (IU)

Utvalget ledes av internasjonal leder Syver Zachariassen.

Utvalget jobber med politiske kampanjer, kursvirksomhet i Senterungdommen om internajsonale temaer, internasjonale temaer i resolusjoner og er et viktig utvalg for Senterungdommen.

For kontakt med utvalget send en mail til sza@sp.no.

Internasjonalt utvalg har i tillegg følgende medlemmer:

Rikke Håkstad
Dorthea Enger
Simon Nordanger
Willfred Nordlund
Lars Olav Flakkenberg

Share This