Vedtatte resolusjoner

Kvalitet i seksualundervisninga

Dagens seksualundervisning er fokusert hovedsakelig på kroppens fysiske utvikling, båndet mellom mennesker og forebygging av smitte blant unge. Mange unge sliter med å akseptere egen legning. Selv om det er et stort fokus på homofili, er det lite fokus på andre...

Eit samfunn i arbeid og aktivitet

Arbeidsløysa gjekk opp med 9 000 personar frå Juli, og 129 000 var arbeidsløyse i Oktober 2015 syner Arbeidskraftundersøkinga. Med andre ord er det fleire og fleire som blir sitjande heima. Når ein vert registrert som arbeidssøkar gjennom NAV, er det ikkje noko krav...

Ja til mestring og bedre selvfølelse

Vi kan daglig lese rapporter og artikler om dagens prestasjonspress. En av de største avisene i Norge, Dagbladet, mottok prisen «Årets Gullbarbie» av ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, PRESS.  Denne prisen deles ut til den aktøren som bidrar mest i hverdagen til å...

Sats på hydrogenet

Hydrogendrevne kjøretøy har blitt det nye, store satsingsområdet til en rekke store internasjonale selskap, og blir i økende fart påpeket som fremtidens transportmiddel av flere og flere parter. Hydrogendrevne kjøretøyer kombinerer rekkevidden og fleksibiliteten til...

Unge ut i arbeid

Det finnes ikke en lettvint løsning på det økende antallet arbeidsledige unge. På lang sikt vil det beste utfallet være å sikre en økning i det totale antallet arbeidsplasser fordelt på hele befolkningen. Likevel anerkjenner Senterungdommen behovet for tiltak som...

Slutt på oljesubsidiene

FNs rapport «the new climate economy» slår fast at det største hinderet for å nå togradersmålet er subsidiering av fossile næringer. Senterungdommen mener at vi ikke lenger kan fortsette å subsidiere en næring som utgjør vårt hovedbidrag av CO2-utslipp....

Ja til trygge barn i skolen!

Fokuset på mobbing i skolen har blitt større og større med tiden, men likevel er det i alt 3,9 prosent av elevene i elevundersøkelsen som oppgir at de opplever mobbing to til tre ganger i måneden. Det tyder på at vi i 2015 ser nedgang i antall krenkelser i skolen det...

Gjør alvor av Sellafield!

Lite tyder på at Storbritannia kommer til å nå målet om nullutslipp fra Sellafield-anlegget for radioaktivt avfall innen 2020. Nullutslipp fra 21 tanker med radioaktivt avfall som skulle vært fullført innen 2015, har blitt utsatt. Om bare 1% av dette radioaktive...

Forsvarssjefen baklengs inn i framtida

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har overlevert sitt fagmilitære råd (FMR) til forsvarsministeren. Det fagmilitære råd legger opp til en svekkelse av militær tilstedeværelse og ledelse i nord. De siste årene har vi opplevd større militær aktivitet nær Norges grenser....

Berekraftig utvikling i pelsdyrnæringa

Pelsdyrnæringa har dei siste åra skapt mykje debatt. Vi i Senterungdommen synes det er viktig at det er realiteten som kjem fram og ikkje enkeltdøme. Pelsdyrnæringa er eit bærekraftig husdyrhald med god dyrevelferd som produserer eit ettertrakta og godt produkt på ein...

Vern om folkesuvereniteten!

Norge er for tiden med i forhandlingen rundt to massive handelsavtaler. Handelsavtaler som svært få kjenner til, men vil komme til å få enorme konsekvenser for nasjonen: TISA- og TTIP-avtalene. Forhandlingene foregår bak lukkede dører og folkevalgte gis minimalt med...

Sett dato for folkeavstemningen i Vest-Sahara 

Vest-Sahara behandles i dag av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Siden 1975 har Marokko, i strid med folkeretten og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, okkupert territoriet. Okkupasjonen av Vest-Sahara har resultert i at en stor del av...

Hjertet varmt og hodet kaldt i asyl- og flyktningkrisen

Med millioner av mennesker på flukt står verdenssamfunnet overfor en prekær situasjon. I Europa og Norge er det stor tilstrømning av asylsøkere og flyktninger, noe som skaper utfordringer knyttet til mottaksapparat og integrering. Senterungdommen mener det er viktig å...

Ny fraværsordning

Mennesker er forskjellige og det fører samfunnet vårt fremover. Det at elever i den norske skolen er forskjellig må vi se på som en fordel, ikke en ulempe. Elever med fritidsaktiviteter utenfor skolen opplever at dagens fraværsordning vanskeliggjør aktiviteter utenfor...

Russetiden ut av eksamensperioden

Senterungdommen mener dagens ordning med eksamen i etterkant av russetiden er uheldig. Deltakelse i russefeiringen har lange tradisjoner og er for mange en sosial nødvendighet, noe som går ut over eksamensresultatene for den enkelte elev og på landsbasis. Russetiden...

Nei til tvangssterilisering ved juridisk kjønnsskifte

Transpersoner i Norge blir i dag sterilisert når de går gjennom kjønnsskifteprosessen. Hvis du i dag skal gjennomgå et kjønnsskifte må du få godkjent F64.0-diagnosen, og behandlingen innebærer sterilisering. Dagens praksis hvor transpersoner går til helsevesenet for...

Gi Snowden asyl

Edward Snowden gav avkall på sitt yrke og i svært stor grad sin frihet for å varsle verden om den svært omfattende, høyst ulovlige overvåkningsaktiviteten av internasjonal befolkning og politikere. Også Norges befolkning og norske politikere ble utsatt for den...
Share This