Våre hovedsaker

Nærhet

Du bestemmer hvem som skal innenfor din intimgrense Mens Erna Solberg og regjeringa prøver å tvinge flere innenfor din intimgrense, mener Senterungdommen du selv skal få være med på å bestemme om kommunen din skal slås sammen med andre. Vi ønsker frivillighet og...

Skole

One size does not fit all Senterungdommen vil ha en skole der alle elever får bruke sine evner, føle mestring og få utfordringer. Særlig ønsker vi at skoledagen skal bli mer praktisk enn den er i dag. Du skal kunne velge valgfag du liker allerede i ungdomsskolen, få...

Klima

Ville du tatt meg oftere om jeg var billigere, kom hyppigere og raskere?  Kollektivtrafikken er viktig for at du skal ha en god hverdag der du kan bruke tida di som du vil og samtidig spare miljøet. Vi vil gjøre det billigere og bedre å reise kollektivt. Fornybar...
Share This