Dette budsjettet viser en regjering som trekker stigen opp etter seg, uttaler leder i Senterungdommen Erling Laugsand.

Regjeringen la i dag frem forslag til nytt statsbudsjett for 2017. Fremskrivninger viser at klimagassutslippene vil være litt over 2 prosent lavere i 2030 enn i dag, mens det er signert en avtale om at utslippene skal ned med 40 prosent frem til 2030. Samtidig legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder fra oljefondet.

Det er et brudd med generasjonskontrakten når regjeringen ikke leverer på klima samtidig som de bruker historisk mye oljepenger. Våre valg i dag skal ikke gå negativt ut over senere generasjoner. Paris-avtalen trådte i kraft i går. Det er ikke bare pinlig, men skammelig at regjeringen ikke leverer et bedre klimabudsjett enn dette, sier Laugsand.

I forkant av at statsbudsjettet ble lagt frem har det vært høye forventninger om et klimabudsjett som følge av avtalen mellom regjeringen og støttepartiene.  

Vi trenger å omstille Norge i bærekraftig retning. Da må vi både få ned klimautslippene og vi må slutte å ta opp forbrukslån på vegne av de som kommer etter oss, sier Laugsand.

Høyre/FrP-regjeringen har brukt mer oljepenger enn noen tidligere regjering, og oljepengebruken har vært historisk høy. Dette skjer samtidig som lave priser på olje og gass reduserer statens inntekter.

Høyre og FrP legger opp til å tømme sparegrisen for å finansiere skattekutt til de rikeste. Dette vil gå ut over oss som er unge i dag og den muligheten vi vil ha til å gjøre politiske valg i framtida. Det er rett og slett å ta penger fra fremtidige generasjoner, sier Laugsand.

Share This