I Vårt Land 30. desember anklager Une Aina Bastholm Senterpartiet for å velge distriktspopulisme foran miljøengasjement. Hun sier at MdG bør vurdere å vekte Senterpartiet ut av «den grønne kabalen». Jeg opplever at MdG gjør den norske klimadebatten vanskeligere enn den trenger å være. Senterpartiets ønske om å utjevne forskjeller sosialt og geografisk er et ledd i en jordnær klimapolitikk med oppslutning i folket.

MdGs løsning på klimautfordringene er tilsynelatende at folk skal bo oppe på hverandre, etasje etter etasje, i storbyene. Hva skjer da med matproduksjonen? Hva skjer da med landets fornybare energiressurser? Vil MdG ha et samfunn hvor landets fornybare og klimanøytrale energiressurser forvaltes av mennesker uten lokalsamfunn og tjenester nær seg?

Det er våre fornybare energiressurser som gjør det mulig for landets elbiler å kjøre med minimale utslipp. Det er matproduksjon i hele landet som gjør at vi kan servere trygg og ren mat til familie og venner uten frykt for kvaliteten. Det er landets fornybare og klimanøytrale naturressurser som varmer norske hjem i by og bygd. Få av disse ressursene finnes i storbyene. Likevel er det disse naturressursene som det handles med i Oslo. Forvalterne av disse ressursene, som vi er helt avhengige av for å bli en fornybarnasjon, fortjener levende lokalsamfunn og tjenester nær seg.

MdG sitt storby-Norge har jeg ikke tro på. Hvis de ikke vil ta hele landet i bruk så gir Senterungdommen MdGs klimapolitikk en kald skulder. Vi har fantastiske fortrinn for å bli fornybarnasjonen Norge og det vil Senterpartiet bygge på! MdG har utformet en klimapolitikk for ring 3, men innser tilsynelatende ikke at vi må ta hele landet i bruk hvis vi skal lykkes i klimapolitikken! Vi lykkes gjennom å bygge ut tjenestene i lokalsamfunn og sikre gode liv for menneskene som forvalter våre fornybare- og klimanøytrale energikilder.

Å lytte til folk i sin hverdag ikke er populisme, det er en del av politikken! Jeg gleder meg til å leve i og utvikle fornybarnasjonen Norge. I mellomtiden kan jeg leve godt med å bli stemplet som distriktspopulist siden det innebærer å ville ha en klimapolitikk hvor vi når ambisiøse mål uten å øke forskjeller mellom folk i Norge.

Ada Johanna Arnstad
Leder i Senterungdommen

På trykk i Vårt Land 4. januar

 

Share This