Regionale utviklingsmidler bevilges over statsbudsjettet og forvaltes av fylkeskommunene. Disse pengene skal brukes til prosjekter som fremmer lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling. Dagens regjering har systematisk kuttet i disse overføringene. Siden 2013 er overføringene som går til distriktspolitikk kuttet med 1,2 milliarder. Dette betyr 1,2 milliarder tapte muligheter for å skape arbeidsplasser i distriktene. I årets forslag til statsbudsjett ble de regionale utviklingsmidlene redusert med over 400 millioner, og regjeringen har varslet at midlene vil utfases helt i 2018.

Regjeringen erkjenner at fylkeskommunene har ansvar for å fremme verdiskaping og regional utvikling, men fjerner fylkeskommunenes mulighet til å gjøre nettopp det. Dette er enda et ledd i regjeringens systematiske nedbygging av tiltak som støtter opp om lokalt næringsliv. De regionale utviklingsmidlene er et av de fremste og mest treffsikre virkemidlene som kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i distriktene. Fylkeskommunene har god kjennskap til det lokale behovet, og har vist seg som en god forvalter av disse pengene.

Senterungdommen ønsker å ta hele landet i bruk. Muligheten til å skape sin egen og andre sin arbeidsplass skal være lik uansett hvor i landet du bor. Senterungdommen forventer at Stortinget korrigerer regjeringens kutt i forslag til statsbudsjett, og sørger for at fylkeskommunene får økt mulighet til å støtte lokalt næringsliv!

Vedtatt av Senterungdommens landsmøte 6. november 2016

Share This