I forslag til statsbudsjett for 2017 presenterer regjeringen en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Hovedtrekket er at breddeuniversitetene får ytterligere ressurser på bekostning av nye universiteter og større høgskoler i en allerede skeiv fordelingsmodell.

Kvalitet på utdanning bør veie tyngst, ikke grader eller størrelse på universitetene. Det er en urettferdig behandling av utdanningsinstitusjonene og de som rammes er først og fremst studentene, sier Ada Johanna Arnstad, nyvalgt leder i Senterungdommen.

Tre av instutisjonene som blir rammet er Nord Universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Dette betyr kutt i overføringene på 16 millioner kroner for Nord, 20 millioner kroner for UiA, og 18 millioner kroner for UiS.

Å tro at studentene på disse studiestedene ikke får oppleve kuttene i form av dårligere kvalitet på utdanning er naivt. Lærerutdanningen og sykepleierutdanningen rammes særlig hardt. Vi trenger gode lærere og sykepleiere i fremtiden, det må vises i satsningen på høyere utdanning. Jeg er provosert over at regjeringen ikke reverserer endringene i finansieringssystemet eller kompenserer for endringene, sier Arnstad.

I Senterpartiets alternative statsbudsjett fikk Senterungdommen gjennomslag for 50 millioner ekstra i kompensasjon til studiestedene som taper på endringene i finansieringssystemet.

Det skulle bare mangle! Regjeringen favoriserer de største universitetene på bekostning av de mindre studiestedene, og risikerer dermed å svekke kvaliteten i mange profesjonsutdanninger. Senterungdommen vil styrke utdanningstilbudet over hele landet og da må en rettferdig finansieringsordning på plass. Lærerstudenter i Volda skal ikke måtte betale for medisinstudenter i Oslo!

 

Share This