I 2015 ble vi over 2000 medlemmer, vi har passert FpU i medlemstall og er tredje største ungdomsparti, sa leder Erling Laugsand når han åpnet Senterungdommens 67. landsmøte på Sola.

Landsmøtet åpnet på fredag med 176 delegater, representert fra alle landets fylker.

I løpet av helga får landsmøtet besøk av blant annet partileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum og 2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

2017 er valgår, og det betyr at landsmøtet også skal vedta Ungdommens Stortingsvalgprogram. Programdebatten og votering vil foregå på lørdag.

Landsmøte skal også velge nytt sentralstyret. 24 år gamle Ada Arnstad fra Nord-Trøndelag er innstilt som ny leder etter Erling Laugsand som gir seg etter tre år som leder. Innstillingen for øvrig kan leses her: http://senterungdommen.no/20970-2/

Share This