Les Ada Johanna Arnstad, leder i Senterungdommen, sitt innlegg i generaldebatten på landsmøtet til Senterpartiet. 

Gode ordstyrere. Kjære landsmøte.

Det er godt å være senterpartist for tiden og om mulig enda bedre å være senterungdom. Vi får stadig flere medlemmer, faktisk to nye medlemmer om dagen i ukedagene og fem om dagen i helgene. Ungdommen har troa på vår politikk og vår retning for samfunnet. Å være en av 2000 høres kanskje ut som noe lite, men for meg er det veldig stort å være en av 2000 ungdommer som velger å engasjere seg for våre verdier og våre saker. Ta godt i mot ungdommene, hør det de har å si og viktigst – ta de på alvor. Dette er dyktige, engasjerte og kunnskapsrike ungdommer. De leker ikke politikk og det er en fordel for senterbevegelsen!

Men også Senterungdommen har blitt vant til stempling fra andre partier, også i den offentlige debatten. Vi blir fortalt at vi er et reverseringsparti som drømmer tilbake til en tid som var, at vi ikke forstår hva utvikling er.

Jeg tror statsministeren har misforstått hva utvikling er. Eller så kan det faktiske være at de tror modernisering er det samme som sentralisering. Det er det ikke. Det er mulig de blåblå tror frivillighet og tvang er det samme. Det er det ikke. Det er mulig de blåblå tror nærpoliti og det å legge ned 130 lensmannskontor er det samme. Det er det ikke.

Vi vet det. Ungdom vet det. Folk vet det.

Norge er et godt land å bo i. Det er ikke en naturtilstand, det er resultatet av et arbeid gjort av kloke mennesker som gikk før oss. Vi er et land med små forskjeller og stor tillit mellom folk. Hvordan har vi lyktes med det? Vi har et arbeidsliv hvor førsteprioritet er at mennesker skal ha en jobb og være trygge i den jobben. Bedrifter skal konkurrere på innovasjon, nytenkning og kvalitet men ikke på arbeids- og lønnsvilkår.

Samfunnet vårt er bygget på å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Uansett hvilken bakgrunn du har, hva foreldrene dine tjener og hvor du bor så skal du ha gode muligheter i vårt samfunn. Gode muligheter til å utvikle ditt potensiale og leve et godt liv. Vi har ikke konsentrert makt på få hender. Vi har fordelt det ut til folk. Vi har gitt mennesker ansvar, tillit og makt over egne liv og egne lokalsamfunn.

Vi vil styre landet fremover gjennom å bygge på disse institusjonene og denne politikken. Vi vil bygge landet på rettferdig fordeling, klok forvaltning og levende folkestyre. Regjeringen er opptatt av endring, og det kan være beundringsverdig det, men å bytte ut den norske suksessen for å kunne skryte av å ha gjort noe annerledes er ikke beundringsverdig.

Jeg har derfor et kontant svar til høyresiden når de kaller oss bakstreverske, umoderne og et reverseringsparti: Så lenge det er to raseringsparti i regjering, trenger Norge et reverseringsparti!  Og jeg er stolt over å være en del av det partiet! Det partiet som vil utvikle hele landet med små forskjeller og stor tillit mellom folk.

Kjære landsmøte, i helgen håper jeg vi tar tydelige standpunkt og sier nei til byråkratisering og endring for endringens skyld.

Hvis dere mener det, så er det en ting Senterungdommen vil ha dere med på. Hvis vi mener alvor i vårt ønske om å avbyråkratisere, så bør vi si nei til skolepenger for utenlandske studenter. I dag har vi et velfungerende gratisprinsipp som tjener norske interesser. Vi tiltrekker oss dyktige studenter som konkurrerer på karakterer og arbeidet de gjør. Det betyr at vi får de dyktigste studentene, ikke de med mest velstående foreldrene. Dette er i god senterpartiånd.

Det koster oss ikke 5 milliarder å ha utenlandske studenter i Norge, og vi sparer ikke 5 milliarder ved å innføre skolepenger. Tvert i mot! Sverige og Finland innførte skolepenger og rapporterer at kostnadene til nytt byråkrati, administrasjon og stipendordninger overgår skolepengene de tar inn. Hvis vi innfører skolepenger så frigjør vi ikke penger til bruk, vi flytter de fra norsk utdanning og over på byråkrati.

Godtfolk. Vi er flinke til å prate om avbyråkratisering. For meg er dette ildprøven på om Senterpartiet evner å bytte blåblå prat med grønn, jordnær handling. Landsmøtet må svare på spørsmålet om vi, Senterpartiet, skal bytte ut det velfungerende systemet som gratisprinsippet er og som tjener norske interesser, med et system hvor pengene flyttes fra tjenester til byråkrati og administrasjon uten gevinst? Si nei til skolepenger!

Kjære landsmøte. Jeg gleder meg til helgen vi har foran oss. Vi skal styre landet, det kan vi. Vit at dere har med dere en dyktig gjeng med ungdommer. Jeg har den store gleden av å få jobbe med de hver dag. Så når ungdommer er oppe på talerstolen, hør etter og ta de på alvor. De er dyktige og vi gjør oss ikke fortjent til det gjennom lang fartstid i politikken nødvendigvis, men gjennom en lang fremtid i samfunnet.

Godt landsmøte, god valgkamp og godt valg 11. september!

Share This